David laat zien hoe leuk en zinvol vrijwilligerswerk is voor mensen met een beperking. Opdrachtgever MOVISIE