Over 15minutesmedia.nl

Wij vinden de samenleving een onder water wonderland. Het is er kleurrijk, ontroerend, grauw, verrassend en soms gevaarlijk. Om te begrijpen wat er gebeurt, duiken we dieper dan één vadem.  We willen boven komen met onderhoudende verhalen die onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers inzicht verschaffen en hen in staat stellen om positief bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling.

We maken verhalen in woord en beeld, die gebaseerd zijn op eigen onderzoek. We doen dat als onafhankelijke producent samen met klanten die in het publieke domein een positief verschil willen maken.

Onze vaardigheden: schrijven, filmen, monteren, grafisch ontwerpen, fotograferen, interviewen en research.

Ons werk: magazines, websites, foto’s, bedrijfsfilms, korte documentaires, presentaties, interviews, scripts, gefilmde portretten, achtergrondverhalen.


Wie

Rudolf Cremer Eindhoven
Rudolf Cremer Eindhoven
Research, script, interview en longreads.
Als politicoloog kijkt Rudolf graag in troebel water.

06-55 70 66 03, rudolf@15minutesmedia.nl,
Lindestraat 48, 2565 HL Den Haag


Bartt-UN3A0597
Bart de Boer

Grafisch ontwerp, fotografie, filmen en editing.
Alles dat schubben heeft, is bij dezen gewaarschuwd voor Bart.

06-243 111 00, bart@15minutesmedia.nl,
Mauritsstraat 61, 3583 HJ Utrecht